Doklad za prah i gazove

В офиса, в който има прах, течности, газове или запалими изпарения, и там няма зони, които биха могли да бъдат потенциално експлозивни, трябва да се изготви цялостен документ, наречен оценка на риска от експлозия, незабавно.Трябва да се помни, че задължението на работодателя е да съвпада с опасните зони на експлозия.

http://bg.healthymode.eu/biostenix-sensi-oil-protivootrova-na-sluhovite-problemi/

В допълнение, същността на параграф 1. 1. Регламентът на частния министър и на Съвета от 7 юни 2010 г. в историята на пожарната защита на сгради, други строителни обекти и зони (Dz.U.10.109.719, също и в сгради, когато и за в непосредствена близост до зони, където се произвеждат, съхраняват, съхраняват запалими материали или където смеси могат да причинят експлозии, се извършва оценка на риска от експлозия.При тази оценка е абсолютно необходимо да се посочат помещенията, които са изложени на риск от експлозия. В помещенията и откритите пространства трябва да бъдат обозначени подходящи зони на експлозия. Трябва да се разработи графична документация, съдържаща класификация и фактори, които могат да доведат до експлозия.

Оценката на опасността от експлозия трябва да бъде проектирана в съответствие с приложимите европейски стандарти, сред които трябва да се споменат, между другото:• PN-EN 1127-1: 2011 „Експлозивна атмосфера. Предотвратяване на бърз и експлозивен контрол.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Експлозивна атмосфера - Класификация на пространството - Газова експлозивна атмосфера.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Експлозивна атмосфера.Класификация на пространството. Атмосфери, съдържащи запалим прах,• Технически стандарт ST-IIG-0401: 2010 „Газови мрежи. Становище на Експлозивни Зони и Изберете.• PN-EN 6079-10-14 "Експлозивни атмосфери - Проектиране, избор и монтаж на електрически инсталации"• PN-EN 60079-20-1 "Експлозивни атмосфери - Свойства на материалите по отношение на класификацията на газовете и парите - Експериментални методи и таблична информация"• PN-EN 50272-3: 2007 „Изисквания за доверие и монтаж на вторични батерии.,