Dzhota kasov aparat

В касата се подсеща, че животът всъщност е различен, от обичайния, където копия от разписката, за която се оплакваме, на рула, хартиени ленти, съхранявани от нас като данъчни примери, през по-сложни, където копията на разписката са електронни. Най-често касата и електронното копие на разписката доставят много въпроси на своите клиенти.Във фискални устройства с електронно копие на разписката носителят на данни на електронното копие са подходящите карти. Картите, използвани от производителя, трябва да се използват в някой от инструментите.

Такива карти могат да съдържат невероятно количество информация. Когато разбрах, че става въпрос за милион постъпления - бях безмълвен. Колко ролки ще трябва да задържа тази сума на транзакцията? Започнах да разбирам защо такъв касов апарат е по-интересен. Голямото му предимство е, че касовият апарат или услугата за електронни принтери не се различават много от обслужването на традиционните касови апарати. Всички функции, които се използват за запазване на копия на разпечатки на лист хартия, се извършват автоматично. По този начин касата и електронното копие на разписката ни позволяват да си вършим работата, но разбира се, както си мислех, това й пречи.

Перфектно мислено, има и фактът, че касовият апарат може да се кешира, а междувременно можем да извадим такъв договор и да се свържем с компютъра. Имаме момент да прочетем възможностите си и лесно можем да проучим от какво се нуждаем в определен момент. Тази кеш памет вече не е малка, за да се наложи да върнете картата след известно време. Това интелигентно ястие също няма да позволи да се правят промени върху лист хартия. Електронният подпис, който ги защитава, предотвратява това и устройството открива подправяне. Касата също ни информира кога картата се попълва и ни насочва, като затваряме превозвача. Можете да пожелаете само нещо подобно, защото направата на милион постъпления вероятно е желанието на всеки продавач.Не се оплаквам от страха от пари в брой с електронно копие на разписката. Това не е нищо по-удобно от цял ​​куп резервни, хартиени ролки.