Fiskalen printer kolko otcheti

В много наредби на министъра на финансите от 28 ноември 2008 г. всеки касов апарат и фискален принтер трябва да имат технически преглед на всеки две години опит. Собственикът на касата, който не направи този формуляр, се наказва. Първото наказание е искане от данъчната служба за връщане на отстъпката и законната лихва, начислявана от датата на нарушението. Второто наказание е глоба, която може да достигне до 500 PLN. Струва си да добавим, че потребителят е на разположение за спазване на срока за преглед, той абсолютно трябва да се грижи за датата на контрол.Какво проверява сервизният техник?

Е, наименованието „технически преглед“ в подреждането на касовите апарати е донякъде подвеждащо. Защо? Защото по време на одита се проверяват само онези елементи от касата, които говорят за регистриране на оборота. Сервизният техник не търси неизправности, които могат да повлияят на функционалността на целия касов апарат, вместо това натрупвам, но само върху споменатите части и техните компоненти, чиято неизправност може да има идеята за неправилно изчисляване на дължимия данък.

Какви са разходите за преглед на касов апарат?Обикновено се приема между 100 и 300 злоти за преглед на целия касов апарат с всяка част.

Колко струва такъв преглед?Прегледът съществува на работа за около час, максимум два часа, така че много зависи от сервизния техник. Да, не е необходимо да завеждаме касата си в услугата, вместо това можем да поискаме отговорните за това технология да дойдат до тяхната компания, след това тя се отчита като допълнителна услуга, което означава, че правим допълнителни такси. Струва си да припомним, че за извършване на прегледа е необходим само техник, вписан в сервизната книга. Текущи данни са, че всички действия, извършвани от сервизен техник, трябва да бъдат написани за четене на услугата. Тези записи трябва да бъдат четливи, потвърдени с подписа на служител на фирмата и подпечатани с неговия печат.Притежаването на тази формалност е изключително важно, тъй като курсовете на тази компания не са огромни, а времето за извършване на техническия преглед не трае дълго.