Kasov aparat 3 godini

На 1 януари 2015 г. в апартамента влязоха нови наредби, които значително разшириха обхвата на хората, които управляват бизнес, което ще зависи от задължителната регистрация в касата на банковата мрежа. Поради тази причина много жени ще трябва да закупят касов апарат. Няма текущи малки разходи. Тъй като касови продавачи са наясно, че няма стойност за пари, ще има купувачи, те няма да по-ниски цени. Това може да се нарече големи разходи за инвеститорите, които купуват касов апарат. Знаете ли обаче, че предприемачите ще могат да го очакват за пръв път на края на покупката на касов апарат?

Според чл. 111 ал. 4 лица, които създават отчет за оборота и размера на дължимия данък върху фискална сума, могат да приспаднат от данъка направените разходи за закупуване на всеки финансов фонд в размер на 90% от неговата цена, но не повече от 700 PLN.Какво да направите, за да постигнете възстановяване на покупката на касов апарат? Данъкоплатецът по текущия проект трябва да подаде писмено заявление, в което да информира за броя закупени фискални касови апарати. Те се представят на ръководителя на компетентната данъчна служба. Тя трябва да бъде подготвена, преди да започне да регистрира продукта, продаван на касата, за който се казва. Не забравяйте, че ако преминем през този сезон, няма да получим възстановяване, така че следете времето. Нека да споменем и последно, че ако имаме само един касов апарат, не трябва да го представяме на специален формуляр - достатъчно е да го направим на формуляра за мястото на инсталиране на касовия апарат. Така че вероятно изглежда очевидно, но да ви напомня, че основата за възстановяването за покупка на касов апарат ще бъде разписка (или друг символ за покупка. Нека го оставим.Както е посочено от въпроса за възстановяване на разходите за закупуване на финансова институция в случай на данъкоплатци по ДДС? Нека да споменем, че данъкоплатците по ДДС са възможността да уредят закупуването на касов апарат само с ДДС договори за времето, когато са започнали записаните продажби в касата. Когато данъкоплатецът по ДДС се установява в месечен вид, той може да изчака 25% (макар и не повече от 175 PLN на данъка, възстановен по сметката, в положение, когато има излишък от платен данък. В аналогична ситуация платецът на ДДС, който брои по тримесечна заповед, може да създаде 50% от сумата, която трябва да бъде възстановена, макар и да не е достатъчна от 350 PLN.