Kasov aparat samsung er 350 f

Sevinal OptiSevinal Opti - Спрете инконтиненцията на урината и се наслаждавайте на живота без честото посещение на тоалетни!

Правенето на недостатъци е човешко нещо. Законодателите също знаят за това, тъй като дадоха на данъкоплатците корекцията на неправилно издадени документи за продажба, както и декларации, без да е необходимо да възникват големи последици. Тази опция съществува и при регистриране на продажбите на фискална сума. Когато го използва, изглежда като корекция на фискалната сума?

Когато продавате на ума на физически лица, които не извършват финансови дейности и фермери с фиксирана ставка, препоръчително е да запишете всеки случай върху финансовата сума и да му дадете разписка. Приходите се отчитат в KPiR на платформата за периодично отчитане. Грешките, възникващи при издаването на фискални касови бележки, обикновено се отнасят до размера на данъка върху стоките и помощта, датата или размера на продажбата, броя на продуктите или услугите. Освен това се свежда до факта, че ролките за касовия апарат, на които са изписани разписки, ще бъдат нарязани на първата сума и ще отпечата неправилно доказателството за покупка. При успеха на регистрирането на продажбите в касата много чувствителен и студен, тогава транзакцията, записана в касата, не може да бъде изтеглена или подобрена с помощта на функциите, полезни в текущата таблица. До края на март 2013 г. не беше ясно кое трябва да се направи в случай на грешка във фискалната сметка. В процеса на изпълнение бяха разработени определени механизми, използването на които беше подкрепено от служби, но също така и за подпомагане на неофициалния характер. От 1 април 2013 г. законът за касовите апарати включва разпоредби, които регулират тази роля. От април 2013 г. данъкоплатците, регистриращи продажби с касов апарат, трябва да извършат два записа - запис на декларации и жалби и запис на очевидни грешки. Наредбите не уточняват как трябва да изглеждат, описват и какви данни трябва да намерят в тях. И двете са адаптирани за коригиране на продажбите, разпознати в касата, но в случая на горепосочените ще бъде предаден друг грешки. По смисъла на анулиране на разписка е необходимо да се използва подходящо вписване в регистъра на грешките, включително: брутна стойност и данък върху неправилно регистрирани продажби, кратко описание на грешката и качество на грешката, заедно с оригиналната разписка.