Kulinarni snimki

Ling Fluent

В мощностите на промишлените обекти има зони на експлозия (Ex. Експлозивна атмосфера се среща почти навсякъде, особено в сектора. Много материали, необходими за извършване на работните процеси, са запалими или потенциално експлозивни. Много в химическата, нефтохимическата или хранително-вкусовата промишленост, така че нивото на риск е най-доброто.

Поради лошите последици от експлозията е необходимо да се предприемат подходящи мерки за предотвратяване на това. Напитката е експлозивна система за безопасност. Правилно функциониращата система продължава да подтиска и дори да изолира експлозия. Най-съвременната и най-качествената измервателна технология изпълнява защитна функция в индустриалните организми. Той по уникален начин помага на промишлените инсталации да бъдат повредени. Калибрирането на тези системи е именно в самите устройства (преносими калибратори. Основната задача на системите за безопасност е да намалят налягането, генерирано по време на експлозията, до диапазона, който не причинява увреждане на храната или обекта (декомпресия. В идеалния случай те допускат закрепване на конструкции като силози, резервоари, трошачки, сушилни и др.Въз основа на държавите-членки на Европейския съюз референтният стандарт е директивата ATEX, която решава относно интериора и изкуството на системите за сигурност. Тя започва да губи крехки области и купува потенциални заплахи (източници на електрическо и неелектрическо запалване, тъй като изследванията показват, че електрическите уреди са източник на възпламеняване само в 50% от случаите. В системата на последното включването само на електрически опасности в директивите е ниско, за да се получи задоволителна степен на защита. Една експлозия обаче може да живее поради фактори като гореща повърхност.Оборудването в стиловете за защита срещу експлозия, общоприето с правилото ATEX, изисква и трябва да бъде надлежно маркирано със знака CE и знака Ex в шестоъгълника (защита от експлозия.Въпреки че оборудването и защитните стилове постоянно се подобряват, то винаги винаги иска най-много от човек, неговите области и изкуства - особено в трудни ситуации.