Mal k kasov aparat

Всеки предприемач, който е касов апарат в прякото име, се бори с останалите проблеми, които устройствата могат да генерират ежедневно. Както всяко електронно оборудване, касовите апарати не са независими от дефекти и понякога се разпадат. Не всеки собственик на бизнес знае, че във всеки елемент, в който се управляват записи с помощта на касов апарат, трябва да е ново устройство - само в случай на отказ на идеалния.

Липсата на резервен касов апарат elzab по време на по-нататъшна продажба на продукти или помощ може да доведе до налагане на санкции от данъчната служба, тъй като това ще предотврати писмо за продажби през сезона на повреда на основното устройство. Документите, съхранявани заедно с касата, трябва да включват книжката за обслужване на касовите апарати. Този материал не само допълва всички ремонти на устройството, но и извлича данни за фискализация на касата или промени в паметта му. В служебната позиция въведеното иска да бъде едновременно уникален номер, който е определен в касата от данъчната служба, името на фирмата и адреса на помещенията, където се използват парите. Всички тези новости са валидни за данъчни проверки. Всяка железопътна линия в осведомеността на касата и нейната промяна принадлежат към упражненията на специализирана услуга, с която всеки предприемач, използващ касови апарати, следва да сключи подписан договор. Какво е добро - трябва да информирате данъчната служба за всяка промяна в техника на касата. Продажбите на фискални суми трябва да се извършват непрекъснато, тъй като при успеха на попълването на паметта на касовия апарат човек трябва да замени паметта с друга, като същевременно има възможност да чете паметта. Отчитането на паметта на фискалния касов апарат вероятно може да бъде - също като промяна, направена само от упълномощен орган. Освен това тази работа трябва да бъде завършена в присъствието на служител на данъчната служба. Създава се подходящ протокол от четене на паметта на фискалния касов апарат, копие от което влиза в данъчната служба, а нов влиза в предприемача. Той трябва да пази този протокол заедно с други документи, свързани с касата - липсата му може да доведе до налагане на наказание от службата.