Modulna programa za hranene i ket ring uslugi

Програмата Оптима е мрежа от много интегрирани модули, базирани на тази единна база данни. Във връзка със спецификата на дадена компания, модулите могат свободно да се комбинират. Програмата се изпълнява в компанията на Microsoft Windows мрежата (възможно е еднопотребителска работа и в on-line групи (Microsoft Internet Explorer 7.0 или по-големи.

bg.muscles1.eu канкуста дуо състав мненияканкуста дуо състав мнения

Програмата Optima работи само на базата на Microsoft SQL Server 2005, 2008 или 2008 R2 (версия 2000 не се поддържа. По време на инсталацията трябва да се запознаете с различните изисквания за конфигуриране на компютърен хардуер и съдържанието на лиценза. Системата за човешки ресурси е посветена на децата и средните предприятия. Работи перфектно с нови модули като фактуриране, управление и търговия със списанието. Той отива на:- регистрация на служителите,- сетълмент на плащания, като се вземат предвид отсъствията, извънредния труд, \ t- проверка на отсъствието на служителя, дни на отпуск,създаване на корекции в работните списъци за публикуване,- уреждане на договори,- отчитане на отсъствията, свързани с родителски, родителски отпуск, отпуск по майчинство, допълнителен отпуск от родилния офис на детето,- разпределяне на възнаграждението в брой и преводи с посочване на съответната банкова сметка, \ t- уреждане на договори, сключени с чужденци,- изчисляване и отпечатване на данъчни декларации,- генериране на документи за човешките ресурси като трудов договор, допълнения към договори,- изготвяне на декларации за ПФРОН и спомагателни разпечатки за ДЕК-II и ДЕК-И-0,- архивиране на форми на човешките ресурси,- уреждане на възнагражденията на служители, командировани в чужбина.Модулът „Човешки ресурси и заплати” е допълнителна функция като услугата по заеми и кредити. Може да се комбинира с екипа на Comarch ERP XL, с системата Comarch ERP Altum, с мобилни приложения: Comarch ERP e-Pracownik и мобилен флот Comarch ERP. Правилното въвеждане на данни в организма на Optima ще позволи добра организация на отдела по човешки ресурси и секретариата. Модулът работи с метода Payer, който ви позволява да изграждате населени места със социалноосигурителния институт.