Naryazan kakvo e to

В отделни офиси и институции се насочват или събират вещества, които могат да внимават да създадат експлозивна атмосфера с въздух. По-специално, вещества като газове, течности и твърди вещества с висока степен на разпадане ще бъдат актуални, например въглищен прах, дървесен прах и др.

В такива ситуации от работодателите се изисква да отговорят на оценката на риска от експлозия и на оценката на риска от експлозия. По-специално, трябва да се уточни за помещенията и апартаментите, в които възниква най-голям риск от експлозия. Опасните зони на експлозия трябва да бъдат изключително необходими във външни зони и помещения. И се нуждаят от работодатели, за да подготвят графична документация, която да регулира и да посочи фактори, които могат да предизвикат възпламеняване.

Оценката на опасността от експлозия трябва да бъде постигната на базата на изискванията на Наредбата на министъра на икономиката от 8 юли 2010 г. относно минималните изисквания по отношение на доверието и професионалната хигиена, свързани с предлагането на експлоатация в работно помещение с експлозивна атмосфера (вестник от Закон 2010 № 138. 931.

Като част от оценката на риска от експлозия се правят характеристиките на обекта. Представя се на неговата повърхност, на етажите, стаите, технологичните линии и др. Анализирани са факторите, които могат да доведат до създаването на пожар или експлозия. Разработват се методи и начини, благодарение на които ще бъде приемливо отслабването и отстраняването на пожарните и експлозивни заплахи. Това, което е от значение, е първото гориво, което може да стане източник на потенциална експлозия. Поставени са иновативни решения за намаляване на риска от експлозия.