Prevklyuchvatel za zashhita na releto sstm 02

Практиката в сектора е създадена с много опасности. Заплахи не само причинени от недостатъци от страна на хора, но и от организации. При проектирането на работното място, на което са установени електрически уреди, трябва да се внимава по-специално за безопасността на служителите.

Пиенето от системите за защита на хората от неизправност на машините (например срив е инсталирането на защитни ключове. Тяхната употреба се свежда до минимум риска от злополуки с функции и наранявания.Правилно инсталираните защитни ключове трябва да предпазват служителите от злополуки. Превключвателят за безопасност разглежда задачата да спре по-нататъшната работа на машината, като изпрати ключ към тялото, което управлява машината. Информация за произшествието или самото ново събитие се дава на лицето, което управлява машините. Смисълът на тази дама е да спре машината.Ключът за безопасност е отворен. Хората по всяко време на работа трябва да имат контакт с далечен бутон. Ключът трябва да е видим и удобен за всеки.На пазара има много видове защитни ключове. Един от тях има предпазен превключвател за гъби. Този тип превключвател / бутон е често модерен и признат от някои жени. Услугата е изключително проста. Гъбата е червена, която веднага връща грижа и сигнализира, че нейната цел може да се използва като заплаха. Друг вид защитен превключвател е жичен ключ. Това е нещо по-сложно и неговата цел не изисква повече умения.При монтиране на защитни прекъсвачи, трябва да запознаете гостите с инструкциите за експлоатация на прекъсвачите, да определите тяхното задължение и да представите последствията от невъзможността за намеса в случай на отказ от задължението, което е сключването на бутона за безопасност.При проектирането на различно работно място трябва да се помни, че адекватната защита на работната среда, защитата на хората от опасности, които произтичат от работата, е задължение на работодателя. От друга страна, задължение на служителите е да използват лична и колективна защита. Оттеглянето от този модел на сигурност може да доведе до сериозни последствия.