Razpiska po imeyl

Всички знаем едно малко парче хартия, което получаваме от касата след пазаруване. Малко хора обаче знаят каква информация за разписката от касата наистина е необходима и за нас, в който може да се намери неговият апартамент, да не говорим за това, което наистина съществува в него.

Първото нещо, което се появява, е цената на продукта - и наистина това е най-добрата асоциация. Самата цена на покупката не винаги е всичко. Данните във фактурата за касов апарат ни показват какво, освен цената на самия продукт, се депозира в сумата, която трябва да платим в касата. С други думи, в допълнение към цената с вече включен марж, сумите на отделните данъци се представят като процент и общите разходи, които са включени в комплекта на цената на продукта.

Това е само началото. Друг важен елемент на разпечатката е адресът на магазина, където са закупили своя данъчен идентификационен номер (NIP. Като знаем тези съвети, ще знаем кого да използваме, ако купим например повредена техника или трябва да върнем храна с изтекъл срок на годност. Дори мястото за продажба да не е посочено допълнително, това е мобилен щанд с хот-доги, по този факт ще намерим адреса на централата на данъкоплатците, с възможността лесно да го намерим.

Данните за разписката от касата също ни показват конкретното време на продажба. Точно от проблема на потребителя е един от най-характерните елементи. Благодарение на него доказателството за покупка ясно показва кога е станало и незабавно затваря без съмнение въпросите за възможни неясноти пред необходимостта от подаване на жалба. Само благодарение на този запис, гаранционният ремонт на оборудването е точно толкова прост.

В допълнение към съдържанието, предназначено основно за клиента, знанията по фактурата от касата са и са важни за данъчните служби. Провеждането на икономическа кампания включва заплащане на данъци. От сегашния смисъл номерът на разписката се отпечатва на всички касови бележки, което гарантира по-лесен контрол върху успеха на нуждите за завършване.Друг елемент, който си струва да се цитира, е описанието на средствата, с които е била уредена транзакцията - тоест стойността или платежната карта. Той значително улеснява счетоводството и отчитането на печалбите в данъчната служба.Как може, рекламите в касовата сметка са парадоксално особено важни. По-важното - не само за лицето, което ръководи икономическата кампания, но и за офисите и най-вече - един-единствен потребител.