Registratsiya na kasov aparat

За съжаление съществувате постоянно или имате касов апарат във вашата компания? Проверете! По правило задължението за регистриране на продажбите в касата е на предприемачи, които работят за продажба на стоки или услуги в зависимост от положението на физическите лица (а не на компаниите.

http://bg.healthymode.eu/kankusta-duo-ta-dobra-i-evtina-myarka-za-dieta/

Регламентът на министъра на финансите от 4.11.2014 г. обаче въвежда редица изключения за тази цел.Кога ще можем да се възползваме от отказ от целта да имаме касов апарат? На първо място, нашето движение в старата данъчна година върху положението на спортните хора и фермерите с фиксирана ставка не може да достигне далеч от 20 хиляди. Зл. Ако започнахме да работим сега през данъчната година, ще трябва да заменим частично този лимит. Нека отбележим обаче, че размерът на този заем не се влияе от доходите от продажбата на имоти, машини и съоръжения, нематериални активи, подлежащи на амортизация. Не забравяйте обаче, че такива договори трябва да бъдат потвърдени с фактура.Нека споменем, че има ситуации, когато винаги ще трябва да записвате продажбите на фискална сума, но ние няма да сме задължени да се освобождаваме, без причина за печалбата, която получаваме. По този начин тя придобива значение в случаите на, наред с други, пропан-бутан, двигатели с вътрешно горене и техните популярни, каросерии за моторни превозни средства, ремаркета и полуремаркета, контейнери, части на превозни средства без механично задвижване, страници за моторни превозни средства (мотоциклите са в случая, радио и телекомуникационно оборудване и телевизия, камера, изделия от благородни метали, тютюневи изделия и алкохолни изделия.Задължително е също да се записва elzab jota e & nbsp; върху фискалната сума, независимо от оборота в успеха на някои услуги. След това те са нови услуги като: превоз на пътници в автомобилна комуникация, таксиметров транспорт, ремонт на моторни превозни средства и мотопеди, подмяна на гуми, опит и технически прегледи на превозни средства, медицински и стоматологични грижи, правни, козметични и фризьорски услуги.